Pindselhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-258

Fredningsnr.
221635

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Pindelhøj", helt kratbevokset, så en nøjere opmåling er umulig, men vist ret velbevaret, ca. 1,7 m høj, ca. 15 m i diameter. Den østlige fjerdedel, som tilhører en anden ejendom, er pløjet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Pindselhøj, Ommestrup B, Mørke S, Østerlisbjerg H, Randers A. Af denne forhen mellemstore Høj er der nu kun faa Rester tilbage. Den er bygt af Muld og har større Koltringer til Fodsteen. Da Højen blev brudt, fandtes en firkantet lidt aflang kisteformet Grav sat af flade Steen. Indholdet var brændte Been, Beenstumper, Aske og nogle smaa Stykker grøn Metal, siger Meddeleren. Han omtaler ogsaa Gravkar. Saavidt han mindes, var der tre, og de vare ikke ligestore; men hvor og hvordan de stod, mindes han ikke. Fundet gik aldeles tabt; thi, siger han, vi brød os ikke om at samle saadanne værdiløse Ting op. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Pindelhøj", helt kratbevokset, saa en nøjere Opmaaling er umulig men vist ret velbevaret, ca. 1,7 m høj, ca. 15 m i Diameter. Den østlige Fjerdedel, som tilhører en anden Ejendom, er pløjet.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Pindelhøj". Mål: 3,5 x 16,0 x 13,0 m., længden i N/S, men dimensionerne noget usikre p.g.a. kratbevoksning og afgravning. Såvel Ø- som V-side tidligere afgravet, nu eftergroet i krat. Yderste del af Ø-side i ager. Højen svært tilgængelig p.g.a. krattet. Affald: En del plastik, kaffekande m.v. Aftalt at affald fjernes inden 1.11.1982. ********************************************** Genbesigtigelse 29.10.1987: Afmærkning kan ikke ses p.g.a. krat, men findes vel næppe heller, da der ikke er påtegning herom på blåt kort. JGB Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden affald. Syner højest fra vest. Højen er helt tilgroet med krat og træer. Intet græsdække - nøgne højsider. Beliggende i hegn/skovstykke op til ager.

Litteraturhenvisninger  (0)