Balskov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141106-37

Fredningsnr.
22151

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, i østside en indgravning, hele overfladen ret ujævn, nordfod ødelagt af kreaturerne; 1,8 x 13 m. Bevokset med græs og spredte bjergfyr.
Undersøgelsehistorie

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Høj, Balskov B, Mørke S, Østerlisbjerg H, Randers A. Højen, som er gjennemgravet fra 3 Sider, har store Fodsteen. Fylden er Muld og begroet med Græs. Om Fund vides ikke noget. Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, i Østside en Indgravning, hele Overfladen ret ujævn, Nordfod ødelagt af Kreaturerne; 1,8 m høj, 13 m i Diameter. Bevokset med Græs og spredte Bjergfyr.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Ravnhøj". Længdemål N-S. Højden målt fra vest. Noget højere set fra Ø (ca. 4 m.). Den tidl. reg. indgravning i østsiden af toppen samt nævnte (blåt kort) kreaturskader henligger i græs. Overfladen stadig noget ujævn. Bevoksningen består af store, forkrøblede fyrretræer. Paragraf 53: 1) Mod vest og mod syd er der foretaget nyplantning af grantræer helt op til højfod. 2) Grusgraven (afsat på 4 cm.-kort) med kant 65 m. fra nordlige højfod fungerer nu som losseplads, hvilket virker skæmmende. De i j.nr. 1513/66 omtalte højspændingsmaster er etablerede. Råstof-før: Hentyder såvel til ovenstående grusgrav samt en forlængst tilgroet afgravning ca. 10 m. SV-V for højen. Ved sidstnævntes kant henligger en mindre bunke sten. Bør påtales: Ejers hustru gjort opmærksom på ovennævnte forhold. Denne kunne ikke på stedet tage stilling desangående. Det er sønnen af 1948-ejer, der nu ejer grunden. Det foreslås, at der rettes skriftlig henvendelse med krav om udbedring. Genbesigtigelse 1.6.1988: Grusgraven brugtes ikke længere til affald. Grantræerne stod der endnu. Der var mod vest og syd umiddelbart op til højfoden nedgravet en kunstig rævegrav. Det aftaltes med ejeren (ejeroplysninger på berejserskema), som var lidt forundret over, at han stadig ikke havde hørt fra os, at rævegraven skulle tilstoppes og åbningerne dækkes til. Endvidere at han skulle få tilsendt orientering om lovens bestemmelser. CHB Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Indgravning i østsiden ikke synlig. Kreaturskader ikke synlige. Kunstig rævegrav ikke synlig. De fleste af træerne omkring højen er væltet/fældet. Selve højen er bevokset med et løvtræ (flækket) samt gamle fyrretræer heraf et væltet mod vest, som har lavet en rodvælter i højen. Beliggende i tidligere skovstykke op til ager.