Rævehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141107-4

Fredningsnr.
211614

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Rævehøj", høj 15 x 10,5 x 1 m. Meget forgravet, men alle brud er tilgroede. Bevokset med lyng og græs. Foden pløjet for nær i S og Ø. (påtalt; lovet rettet).
Undersøgelsehistorie  (8)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rævebakke, Mesballe B, Skarresø S, Østerlisbjerg H. Denne Høj er af mellemstørrelse, og har i sin Tid været af god Anseelse især seet fra Syd og Sydøst, iden den ligger yderst paa en brat affaldende Skrænt. Den har flere Brud og er meget medtaget ved Gravning efter Ræve; men om dens Bund er naaet er noget uvist. Dens Rester ere klædte med Lyng. Lidt nordøst herfor har maaske været et Mindesmærke; men det kan ikke bestemt paavises, da Flyvesand flere Steder har frembragt Smaaknolde. [[F.M. 1945.]] Bevoksning: 1988: Græs.

1894 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal besigtigelse
Journal nr.: 675/45
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 675/45. Sb. 14.11.07-4. Skarresø S., Ø. Lisbjerg H., Randers A. Sb. 4. Mtr. Skarresø 7a. Højen er i S. og Ø. pløjet saa nær, at der har dannet sig en lille Skrænt. Dette blev paatalt overfor Ejeren, Gdr. Henry Jensen, Lykkegaard pr. Ryomgaard, som beredvilligt (p.Gr.a. Skraaningens Stejlhed og Jorden Ufrugtbarhed) lovede i Fremtiden at lade ca. 2-3 Plovfurers Bredde staa, saa det kan gro naturligt til igen. København, 17/9-45. P. Simonsen.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rævehøj", Høj, 15 m i N-S, 10,5 m i Ø-V, 1m høj. Meget forgravet, men alle Brud tilgroede. Bevokset med Lyng og Græs. Foden pløjet for nær i S og Ø. (Paatalt; lovet rettet?) NB! Besigtiges ved Opsætning af MP.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 1945.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Rævehøj" forefundet som beskrevet. Rektangulært afpløjet, N/S-orienteret, stærkt forstyrret i ældre tid med saddelformet sænkning tværs over midten og større indgravning østfra i den nordlige del. Højden varierer fra 1,5 (i NV) til 3,5 m. (i SØ). I N-kant af lille lysning i ældre nålekultur. Bevoksning: 1988: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt. Beliggende i tidligere skovstykke (nu fældet) op til ager. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)