Vosnæsgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
141108-3

Fredningsnr.
231641

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Prædikestolen", 3 x 19 m. Grusgrav i østfod. 2 randsten i S, flere i Ø. Bevokset med krat og egetræer i ager. Smuk høj, hvorfra pragtfuld udsigt.
Undersøgelsehistorie  (5)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Vosnæsgaard, Skjødstrup S, Østerlisbjerg H, Randers A. Naar undtages, at Højens Fod paa Østsiden er beskadiget af en Grusgrav, saa kan Højen betegnes som ubrudt. Den er stærkt overgroet med Torn og flere Slags Træer. Mod Syd sees to store Fodsteen. I Fodbrudet mod Øst sees ogsaa Steen. Denne Høj burde fredes; thi den har en god Form, ligge højt og frit enten den saa sees fra Hav eller Land. Udsigten fra dens Top er særdeles smuk og vid.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Prædikestolen", 3 x 19 m. Grusgrav i Østfod. 2 Randsten i S, flere i Øst. Bevokset med Krat og Egetræer i Ager. Smuk Høj hvorfra pragtfuld Udsigt.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Tæt bevokset med gamle løvtræer og buske ved foden.

Litteraturhenvisninger  (0)