Vosnæsgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
141108-1

Fredningsnr.
22158

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 21 m. Bevokset med bøge. Mindre overfladiske brud i hvilke der ses et lag sten under højens overflade. Smuk høj.
Undersøgelsehistorie  (7)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Vosnæsgaard, Skjødstrup S, Østerlisbjerg H, Randers A. Denne Høj er begroet med store Bøge. Den har Spor af et mindre og overfladisk Brud, hvoraf er udkastet en Deel større Haandsteen. Højen synes forresten at være dækket af med Brosteen tæt under Overfladen og flere af dem ere synlige. Højen er noget længere fra Sydøst til Nordvest; men om den er bygt saaledes fra Begyndelsen er uvist. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 21 m. Bevokset med Bøge. Mindre Overfladiske Brud i hvilke der ses et Lag Sten under Højens Overflade. Smuk Høj.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Længden i Ø-V. Højden målt fra N. Toppen affladiget og noget ujævn. 2 muligvis 3 randsten mod Ø og en randsten mod NØ samt mod syd. En del mindre sten er spredt over højen. Natur: 3 rodvæltere ved nordlige højfod samt en på sydlige højside. Skovbrug: Et kraftigt, ret frisk traktorspor fører fra øst op på toppen af højen. Ny aftale: Aftalt at traktorspor påfyldes og jævnes med jord inden 1.1.1983. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, gamle ahorn samt meget tæt opvækst af små bøg og ahorn.

Litteraturhenvisninger  (0)