Vosnæsgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
141108-2

Fredningsnr.
22159

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 13 m. Bevokset med graner i plantage. I overfladen ses en del sten. I Ø, NØ og N ses små randsten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Vosnæsgaard, Skjødstrup S, Østerlisbjerg H, Randers A. Højen er begroet med store Bøge og synes ubrudt. Dens Fodsteen ere store Koltringer og enkelte sees mod Øst, Nordøst og Nord. Den er afdækket med Brosteen som sees hist og her i dens Overflade. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1½ x 13 m. Bevokset med Graner i Plantage. I Overfladen ses en Del Sten. I Ø, NØ og N ses smaa Randsten.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Længde i N-S. Højden målt fra NØ. En randsten bevaret i hhv. N og Ø. En del mindre, løse sten ligger spredt over højen. Fremstår pænt med løvtræer i den ellers tætte granskov, der går helt op til højfoden. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt bevokset med træer bl.a. birk og gran.

Litteraturhenvisninger  (0)