Nørrepold
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
141108-9

Fredningsnr.
23158

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Nørrepold", 20 x 2 m. Hele NØ-siden ca. 1/3 af højen bort- gravet, resten stærkt forgravet. Med store træer i skov ved skrå- ning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nørrepold, Vosnæsgaard, Skjødstrup S, Østerlisbjerg H, Randers A. Højen [ligger] smukt og højt; men desuagtet sees den ikke vidt om, da den ligger omgivet af Skov i en kort Afstand. Højen er græsklædt og tager sig godt ud seet fra Syd; men dens Nordside er brudt af og ført bort. Den har stablede Koltringer og Haandsteen til Fodsteen. Den er bygt af Muld og inden for dens Stabling sees ingen Steen. Ved Vestsiden sees Fodstablingen sydøst i den nuværende Fod 2 a 3 Lag; men mod Øst sidde [de] 5'6'' inde og indtil 4' oppe. Saadan har Forholdet vistnok ogsaa været engang ved Vestsiden. Der er stor Sandsynlighed for at dens Gravgods endnu er i Behold; thi Midten er endnu ikke brudt. Den burde undersøges inden der tages mere bort af den. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Nørrepold", 20 x 2 m. Hele NØ-Siden ca. 1/3 af Højen bortgravet, Resten stærkt forgravet med store Træer i Skov ved Skraaning. Havskoven.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, kaldet "Nørrepold. Udflydende sider med flad top. På skråning. Nær højfod mod N, NØ og Ø tre store sten. Den ældre beskrivelse passer ikke længere. Afsætning: Højdepunkt på 4 cm kort. CBA + JGB 14/6-1988: Bør genbesigtiges efter løvfald, før der tages stilling. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Et stort bøgetræ på toppen samt opvækst af små bøge på resten af højen. Meget udflydende sider. Skrænt mod øst. Fire sten ved foden i henholdsvis N, NØ, Ø og SV.

Litteraturhenvisninger  (0)