Brunhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
141108-12

Fredningsnr.
23153

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Brunhøj", 1,5 x 13 m. I bøgeskov med store træer. Foden afgravet med 75 cm høj brink. Randstenene fjernede. Mindre brud mod syd til top. Havskov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brunhøj, Vosnæsgaard, Skjødstrup S, Østerlisbjerg H, Randers A. Højen er af samme Størrelse og Udseende som [sb.] No 10, dog træder Afdækningen ikke saa bestemt [frem]. Bevoksning: 1988: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Brunhøj", 1,5 x 13 m. I Bøgeskov med store Træer. Foden afgravet med 75 cm høj Brink. Randstenene fjernede. Mindre Brud mod Syd til Top. Havskov.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
PPE: 10/11-1980: Høj, kaldet "Brunhøj". Gamle afgravninger mod Ø og S, hvor overfladen er meget ujævn med op til 0,8 m høj skrænt. Beskadigelser: 4 rævegrave i østskråningen. Bevoksning: På ca. 1/3-del af højen løvtræer (selvsåede?) - ellers krat. På grund af størrelse bør ny tinglysning foretages. CHB: 14/6-1988: Høj, vestligste 2/3-dele velbevaret. Østligste 1/3-del forgravet af ræve. Højde 2-2,5 m. Bevoksning: 1988: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
På højen store træer, krat, bregner og lav opvækst.

Litteraturhenvisninger  (0)