Søhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
141108-25

Fredningsnr.
23157

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Søhøj", 20 x 3,15 m, kun den SV 1/3 tilbage. Ikke sikkert om centralgrav er ødelagt. Højspændingsmast mod vest.
Undersøgelsehistorie  (7)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Søhøj, Vorre B, Skjødstrup S, Østerlisbjerg H, Randers A. Af denne Høj staar kun et Parti mod Sydvest, Resten er ført bort. Højen er bygt af lys Fyld eller Undergrundsjord. Fodstenene ere smaa og skjulte af Fylden. Da Højen blev brudt, fandt man i dens Midte en større Hobning af Brosteen, Haandsteen og Koltringer. Der er ikke gjort noget Fund, og der er heller ingen Sandsynlighed for at finde noget; thi Bunden er fulgt over Højens Midte. Bevoksning: 1980: Græs

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Søhøj", 20 x 3,15 m, kun den sydvestl. 1/3 tilbage. Ikke sikkert om Centralgrav er ødelagt. Højspændingsmast mod Vest.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Frigivet Bevoksning: 1980: Græs

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, kaldet "Sohøj" eller "Søhøj". Kun den SV trediedel er tilbage. Højspændingsmast i NV. siderne mod vest og syd stejlt afskårne. Tilføjelse: Et ca. 50 cm højt jernrør i højtop. På rører står "Visermærke". 14.06.1988 CBA: Fredes Bevoksning: 1980: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt. Fortidsmindet er synlig fra offentlig vej (kan skimtes).

Litteraturhenvisninger  (0)