Mørkhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
141108-46

Fredningsnr.
23156

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 5 x 26 m, stærkt kuplet form, 1 sten i top. Bevokset med fyrrekrat i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Stustrup B, Skjødstrup S, Østerlisbjerg H, Randers A. Højen er smukt klædt med Græs og Lyng samt ubrudt. Den har en smuk Form og i dens Top sees Overfladen af en større Steen. Højens Fod falder sammen med Bakkeaffaldet rundt om undtagen mod Sydøst. Højene [sb.] No 43, 44, 45 og 46 ligge paa en Bakkeryg, der engang har været Strandkant. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ]]"Mørkhøj"[[, 5 x 26 m, stærkt kuplet Form. 1 Sten i Top. Bevokset med Fyrrekrat i Ager. [[Navn slettet, Jfr. 727/54]]

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 727/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj, kaldet "Mørkhøj". Højen ligger på en bakketop, som højen glider jævnt over i. De angivne mål fra tidligere berejsning kan kasse. Dog er der ingen sten i top. Angives i 1954 at være totalt sløjfet??? - Men højen er der altså stadig. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj. Vidt udsyn. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden bål ved foden. Højen er tæt bevokset med træer, krat og buskads. Beliggende i skovstykke i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)