Horsehave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
141108-55

Fredningsnr.
231518

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,5 x 7 m; den synes for en stor del at bestå af sten; i østsiden en større lavning efter stentagning. Bevokset med store bøge, i skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1957 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 717/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jfr. 717/57 Bevoksning: 1980: Løvtræer

1957 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,5 x 7 m; den synes for en stor del at bestå af sten; i østsiden en større lavning efter stentagning. Bevokset med store bøge, i skov.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Let hvælvet top. I østlige skråning et 1,5 m stort rundt hul, ca. 0,3-0,4 m dybt. Bevoksning: På selve højen 2 ældre bøgetræer, ellers skovbund. Blåt kort: se. 2315:2. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med to gamle bøgetræer (ét mod øst og ét mod vest) samt en del små bøgetræer.

Litteraturhenvisninger  (0)