Skødstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
141108-56

Fredningsnr.
231519

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/11 1917 21/6 1960 Høj, ca. 2 x 20 m, med mindst 17 randsten. I toppen et lille hul, ca. 1,5 m i diam., 0,5 m dybt. Bevokset med træer og krat, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1957 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m, med 17 Randsten. I Toppene t Hul, 1½ m i Diam., ½ m dybt. Træer og Krat i Ager. [[J. 1273/61 om fredningen]]

1961 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1961 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1273/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
PPE, 11/11-1980: Høj, 18 synlige randsten (heraf én udvæltet). I toppen et hul, oprindeligt 1,5 m i diameter og 0,5 m dybt (nu kvadratisk: 2 m stort og 0,6 m dybt). Beskadigelse: Hærværk: Det gamle hul i midten er blevet rettet af til et firkantet hul med lige og lodrette sider: 2 x 2 m, og 0,6 m dybt. I den NV-side af hullet en skrå "opgang" 80 cm lang og 40 cm bred (foto 17:61) Paragraf 53: 10 m dyd for sydlige højfod et 5 x 25 m stort, fladt område med 5 rækker nyplantede nåletræer (ca. 4-5 år gamle maksimalt). Bevoksning: Græs på selve højen. Omgivelser: Højfoden ligger 4-8 m fra den dyrkede mark. ABG, 24/11-1981: Der er fyldt jord i hullet, men det er ikke glattet ud i flugt med hullets kanter. Der er ryddet nogle småtræer og ryddet op på højen. På toppen står der nu en stor brændestabel. Ved højens sydlige kant er plantet 3-4 rækker nåletræer. De står mindre end 5 m fra højfoden. Ejeren er kontaktet og har mundtligt påtaget sig at flytte brændestablen og grantræerne rykkes 5 m væk fra højen. Bør følges op med en venlig påtale og ny tidsfrist JGB, 1990: Påtale vedr. nyplantning omhandler kun træer tættere på højen end end 5 m. Højen ligger på åbent terræn, ikke skovbevokset før 1961, så §53-grænsen er rettelig 100 m. Dog nu for sent at gribe ind over for den aktuelle beplantning, men ejer bør gøres opmærksom på §53 ved evt. fornyet tilplantning. Bevoksning: 1981: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj bevokset med løvtræer, liljekonvaller og sparsomt græs. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)