Nyskovgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141109-44

Fredningsnr.
22161

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/4 1894, gdr. N. Pedersen Diplom. Høj, 3,50 x 20 m, fra Ø og SV gamle indgravninger, nu tilgroede; lyng- og kratbevokset.
Undersøgelsehistorie  (5)
1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Plads for en Høj, Nyskov Gd, Thorsager S, Østerlisbjerg H, Randers A. Højen er forsynet med Mærkesteen som fredet Mindesmærke. Dette er skeet med Ejerens Vilje og Vidende; men Fru Lærer Yde har ikke faaet Deklaration, hvilket vil skee, naar jeg atter kommer der paa Egnen. Højen har en meget fri og høj Beliggenhed, ligsom der ogsaa fra dens Top haves en vid og overordentlig smuk Udsigt over Land og Hav. Der er Grund til at antage, at at den en Gang har været bundbrudt fra Sydvest ved a. Der synes ikke at være mange Steen i dens Bygning, og Fodsteen sees ikke. Dens sydlige og vestlige Halvdeel er klædt med Græs, Lyng og Smaatorn. Den øvrige Deel er begroet med større Torn og mindre Træer. Ordet Smoue betegner i det jydske Almuesprog en smal Gang mellem to Huse, en smal Vej mellem to Gjærder o.s.v. Naar Generalstaben nu har Navnet Smaagen, saa passer det ikke med jydsk Udtale; thi denne Bys Gaarde ligge spredte ved en Vej mellem nærstaaende Bakker, og Omegnens Folk udtale og skrive Navnet som Smouen. Bevoksning: 1987: Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 m i Diameter, 3,50 m høj fra Ø og SV gamle Indgravninger, nu tilgroede; lyng- og kratbevokset. FM. 3/4 1894 MS.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 3,5 x 22,0 x 20,0 m. Tæt tilgroet med uigennemtrængeligt slåenkrat, i hvilket M.S. ikke kunne lokaliseres. Der er dog intet der tyder på, at den skulle være fjernet. På højfoden spredte, gamle småbunker af marksten. Vil ved pleje få en smule landskabelig virkning. Ikke fotograferet p.g.a. skumring. Bevoksning: 1987: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten på NV-siden. Stor, synlig høj. Lidt deform pga. gamle afgravninger. Enkelte dyregrave. Synlig fra offentlig vej. Bevokset med lidt krat, som dog ser ud til at være slået ned samt et træ mod SØ.

Litteraturhenvisninger  (0)