Poldhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141109-56

Fredningsnr.
221613

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/10 1888, gdr. Peder Laan Jensen. Diplom. Høj af "Poldhøje", 2,5 x 20 m, urørt; lyng- og trægroet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Poldhøj, Smouen B, Thorsager S, Østerlisbjerg H, Randers A. Denne og efterfølgende Høj [sb.nr. 57] kaldes Poldhøjene og ere ved Decl af 9 Octbr 1888 skjænkede til Fredning af Gaardejer Peder Laan Jensen. Højen er lyngklædt, ubrudt og smukt formet, og desuden er den højtliggende. Ved Foden og et Stykke op paa Siden er den begroet med Buske. Bevoksning: 1987: Løvkrat og Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af Poldhøje, 20 m i Diameter, 2,5 m høj, urørt; lyng- og trægroet. FM 9/10 1888 MS.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Monumental storhøj, 4,0 x 35,0 x 35,0 m. Tilsyneladende uden spor af gamle indgreb. Anlagt på kuperet terræn; højden varierer derfor fra 3 til 5 m., dog over størstedelen af omkredsen: 5 m. Bevoksning: 1987: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget stor høj. FM-sten mod SV. Bevokset med løvtræer og krat på nordsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)