Poldhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141109-57

Fredningsnr.
221612

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/10 1888, gdr. Peder Laan Jensen. Diplom. Høj af "Poldhøje", 1,85 x 15 m, urørt; lyng- og kratbevokset.
Undersøgelsehistorie  (5)
1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Poldhøj, Smouen B, Thorsager S, Østerlisbjerg H, Randers A. Højen er smukt lyngklædt og højtliggende. Den har en smuk Form. Bevoksning: 1987: Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af Poldhøje, 15 m i Diameter, 1,85 m høj, urørt; lyng- og kratbevokset.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,8 x 16,0 x 15,0 m., uden synlige sten. I N og Ø løber foden ud i en terrasseagtig forhøjning, der muligvis kan være en primær højfod. I så fald er selve højen noget reduceret ved ældre forgravning eller anden deformering. Bevoksning: 1987: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod SV. Bevokset med meget store, gamle løvtræer - intet græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)