Hvilehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141109-66

Fredningsnr.
221610

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Høj, 2,4 x 22 m, "Hvilehøj"; VNV-fjerdedel nu i mergelgrav, i NØ et andet, ligeledes tilgroet brud, i Ø, SV og top nye huller fra ca. 1944; i toppen ses flere større sten; græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1894 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Høj, Smouen B, Thorsager S, Østerlisbjerg H, Randers A. [["Hvilehøj"]] Af denne Høj sees kun en Rest. Højen er bygt øverst oppe paa en af Naturen tilspidset Bakke. Fra Vestnordvest er der aabnet en Mergelgrav ind mod Højen og næsten Halvdelen er styrtet i Graven. Det sees tydeligt, at Højen har ]]flere[[ mere Fyld mod Syd for at Høj og Bakke kan falde sammen og give en smuk Form. Der sees ingen Steen i Brudet mod Mærgelgraven. I Toppen har den et langagtigt Brud 6 a 7' lang og 3 a 4' bredt og 2' dybt. I Brudet sees Steen og ved Foden er der større Fodsteen, som især fremtræde tydeligt i Øst og Nordøst. I den seneste Tid har Højen faaet Navnet "Hvilehøj". [[1946.: VNV-lige Fjerdedel i Mergelgrav, i NØ. et andet, ligeledes tilgroet Brud I Ø., SV. og Top helt nye Huller. I Toppen ses flere Sten. F.M. 1946.]] Bevoksning: 1987: Løvkrat og Løvtræer.

1894 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Ler- /mergelgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal besigtigelse
Journal nr.: 818/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 818/46. Sb. 14.11.09-66. Højen "Hvilehøj" i Smogen, Sb. Thorsager 66, som er 22 m i Diameter, 2,4 m høj, har fra gammel Tid Brud i NØ. og VNV., det sidste paa Kanten af en Mergelgrav. I Ø., SV. og Top ses derimod nye Huller, hvorved flere Sten af Højkernen og Fodkransen er blottede. Skaden er dog forholdsvis overfladisk og Højen absolut fredningsværdig. Sagen er paatalt mundtligt overfor Ejeren, Gdj: Jakob Holt, Smogen pr. Thorsager St. Højen ligger paa Matr. Smogen 29a. København, 23/10-46. P. Simonsen.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: VNV-lige Fjerdedel i Mergelgrav, i NØ. et andet, ligeledes tilgroet Brud I Ø., SV. og Top helt nye Huller. I Toppen ses flere Sten. F.M. 1946.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 22 m i Diameter, 2,4 m høj, kaldet Hvilehøj; VNV-Fjerdedel nu i Mergelgrav, i NØ et andet, ligeledes tilgroet Brud, i Ø, SV og Top Huller fra ca. 1944, 3) I Toppen ses flere, større Sten; græsklædt i Ager. 3) Paatalt overfor Ejeren! [[J.Nr. 818/46]]

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Hvilehøj", 3,0 x 23,0 x 17,0 m. Stærkt forgravet og noget deformeret høj helt overgroet med tæt og temmelig ufremkommeligt krat og træer. Omgives af have og planteskolearealer. På Ø-foden en del store, gamle marksten. NØ-siden uden bundvegetation. Kunne ved pleje synliggøres fra offentlig vej. Bevoksning: 1987: Løvkrat og Løvtræer.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget ødelagt og deformeret høj. Tæt bevokset med krat og træer. Ligeledes tæt beplantning omkring højen. Fotos ikke muligt.

Litteraturhenvisninger  (0)