Hoggaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141109-84

Fredningsnr.
221615

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/10 1888, købt. Høj, 1,5 x 12 m; toppen flad, 3 sten ses i NV, urørt; lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Hog Gd, Thorsager S, Østerlisbjerg H, Randers A. Højen har en smuk Form og er lyngklædt. Den er noget flad i Toppen, hvilket grunde sig paa, at den har et ældre Brud, hvori er samlet en Deel Marksteen. Højens Fod har flere Smaabrud især mod Nord, og paa dens nederste Parti er der fra svundne Tider tilsamlet Marksteen. Bevoksning: 1987: Græs

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 m i Diameter, 1,5 m høj; Toppen flad, 3 Sten ses i NV, urørt; lyngklædt i Ager. FM 9/10 1888 MS.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fredningstekstens beskrivelse er fuldtud dækkende. På skrånende terræn, højde 2,3-1,5 m., længde 16,5 m., bredde 16,0 m. Bevoksning: 1987: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod nord. Græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)