Rostved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141109-106

Fredningsnr.
221623

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,1 x 12 m; stort, tilgroet hul i centrum; mod N en større sten ved foden; lyngklædt i overdrev.
Undersøgelsehistorie  (5)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Rostved B, Thorsager S, Østerlisbjerg H, Randers A. Denne lille lyngklædte og ubrudte Høj ligger pa en Kam eller en Bakkeryg. Der sees kun een Koltring i dens Fyld paa Vestsiden, ellers er den uden synlige Steen. Højen har mere Fyld mod Vest end mod Øst, derved er den skjæv. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 m i Diameter, 1,1 m høj; stort, tilgroet Hul i Centrum; mod N en større Sten ved Foden; lyngklædt i Overdrev.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,0 x 15,0 x 10,0 m. Overfladen noget ujævn. Hul i centrum helt tilgroet. Ved V-fod en større sten. Agerbrug: Der pløjes for tæt mod S-fod, således at skrænten er i fare for at skride. Affald: Rundt omkring på højen ligger der dels et par stendynger (særlig mod Ø, SØ), en del frøpapæsker, plastik og en bølgeblikplade samt 5 m. V for højfod en udrangeret tallerkentromle. Tilføjelser: På toppen findes et skur på ca. 2 x 1 m., ca. 2 m. højt. *********************************************** Genbesigtigelse 27.5.1987: Det pågældende "skur" på højen er en af børn bygget hule på jordgravede granstolper med vægge af gamle vinyl-gulvfliser og tag af bølgeeternit. Inde i den et rod af brædder, gamle plastsække m.v. Hulen er overordentlig uskøn og synlig fra kommunevejen i NØ. På højen desuden en del kvas. 30-40 m. NV for højen helt ud til kommunevejen ligger i skovkanten en stor, gammel (helt mosgroet) stenbunke, hvorpå der ligger en del stærkt skæmmende affald af jern, plast m.m. JGB Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog uden for tæt pløjning mod syd, uden affald på højen (kun enkelte sten og tromlen mod vest er tilbage), uden skur og uden kvas. Bevokset med mange træer bl.a. nåletræer. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)