Rostved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141109-102

Fredningsnr.
221621

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Langdysse, orienteret Ø-V; længden uvis, 16 m bevaret, 8 m bred; 3 sten af kamret ses omvæltede; store randsten: 4 i N (2 står), 4 i S (2 står), 1 i Ø (står); gyvelklædt.
Undersøgelsehistorie  (10)
1874 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Langdysse, Rostved B, Thorsager S, Østerlisbjerg Her sees Rester af en stor og vældig Langdysse, som har været 24' bred med Længderetning fra Øst til Vest. Det er Dyssens østre Halvdel, som sees her, og denne er 48' lang. Der synes kun at være lidt Fyld, og største Delen af Pladsen er nu dækket med Steen og Steenstumper. Ved x ere Steensamlingerne især fremtrædende. Fodstenene ere i Reglen 5' høje, dog er Stenen a, som er en Fodsteen indtil 6'. De Steen, der ere betegnede med v, ere væltede. b og c synes at være Stykker af Kammerbygningens Steen. d er den eneste Bæresteen og har en Højde af 5'. Ved E synes Bygningen fortsat mod Vest. Alt her er ødelagt og forstyrret for henved 20 Aar siden. [[Jfr. jour 494/44 (?)]] [[1946.: Uforandret. F.M. 1946.]] Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat.

1894 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Privat besigtigelse
Journal nr.: 494/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et mindre hæfte med optegnelser, kort og fotografier omhandlende "En Undersøgelse af vore Stendyssers Bevaringstilstand omkring Kalvø Vig". Hæftet indeholder optegnelser og billeder af adskillige gravhøje i nærheden af Kalvø Vig. Hæftet er forfattet af N. J. Israelsen efter en cykeltur i sommeren 1943. I begyndelsen af juli 1944 indsendtes det af forfatteren til konservator Jul. S. Raklev, hvorefter hæftet blev afgivet til Nationalmuseet I.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: Uforandret. F.M. 1946. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, orienteret Ø-V; Længden uvis, 16 m bevaret, 8 m bred; 3 Sten af Kammeret ses omvæltede; store Randsten: 4 i N (2 staar), 4 i S (2 staar), 1 i Ø (staar); gyvelklædt.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af langdysse, 1,3 x 16,0 x 8,0 m. Oprindelig længde uvis, orientering Ø/V. Randsten: 3 i N (2 stående), 1 i Ø (stående), 4 i S (heraf 2 store, stående). 2 m. mod S ligger en større sten. Tilsyneladende intet bevaret af kammeret. *************************************** Genbesigtigelse 27.5.1987: Ingen beskadigelser. JGB. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat.

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fundet som beskrevet ved nyberejsningen, dvs. uden kammer. Højen er meget diffus og udflydende særligt mod vest. Bevokset med forskellige træer og buske heriblandt nåletræer samt krat. Synlig fra offentlig vej. Beliggende i have/udyrket jordstykke.

Litteraturhenvisninger  (0)