Rostved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141109-103

Fredningsnr.
221631

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
C-højen tinglyst 1988: Tinglysningstekst: ******************************** Høj, 1,7 x 12 m. Afgravet i top og højsider. På bakketop.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er bygt paa en naturlig Knold, der har stærkt Affald mod Øst, hvoraf følger, at Højen har mest Muld eller Fyld mod Øst og Sydøst. Paa dens Nordvestside gaar et Dige. En Deel af Nordsiden er afgravet til Have, og mod Sydøst er et Brud paa Foden, desuden er Højen topbrudt. Uagtet alt dette er dens Indre og Bund dog endnu ikke naaet. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 m i Diameter, 1,7 m høj; ældre Afgravning i N, nyere og større i SV, Brud i Top og SØ, Dige over den nordvestl. Del; Overfladen helt oprodet, lyngklædt; Centrum dog maaske urørt.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Beskrivelse og måltagning umulig grundet meget tæt og uigennemtrængeligt krat. Forholdene dog tilsyneladende som angivet på kartotekskort. Mod S er der indenfor 100 m.-zonen og tæt op mod højområdet gravet en del huller efter grus. De er nu delvist fyldt op af skrot og affald, hvilket virker skæmmende. Højen er angivet som ikke-fredningsværdig. FF må afgøre højens videre status og om der skal rejses §53-tiltale. ********************************************* Genbesigtigelse 27.5.1987: Forsøgt besigtiget. Jeg arbejdede mig fra N igennem et fuldstændig tæt krat (ikke 2 m. sigt), der i bunden bestod af snetrykket gyvel. Adgang S-fra er bekvemmere. Umiddelbart N for højen sås fundamentet af en ca. 12 x 7 m. stor, Ø/V-orienteret bygning (afsat på mb), der formentlig har været årsag til en vis afgravning af N-lige højfod. Af højens centrale (?) del tilbagestår dog en ret stor part i indtil ca. 2 m.'s højde, med synlige ældre afgravninger i S og SV, men alt helt druknet i det tætte vildnis. Så meget kan dog med sikkerhed siges, at denne C-høj ikke bør aflyses. S- og SV-siden er ét kraterlandskab af gamle affalds- og skrotfyldte sandtagningshuller, af (delvis nye) sten- og skrotbunker. Meget uskønt. JGB Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3498
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 1,7 x 12 m. Afgravet i top og højsider. På bakketop.

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3498
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes i samme tilstand som tidligere. Fotos ikke muligt. Højen og området omkring denne er helt tilgroet med træer, buske og krat.

Litteraturhenvisninger  (0)