Rostved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141109-105

Fredningsnr.
221622

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Tingl.: 9/10 1888, købt. Diplom. Høj, 1,7 x 12 m, urørt; store sten ses langs foden i SV og SØ; græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Rostved B, Thorsager S, Østerlisbjerg H, Randers A. Denne lille Høj ligger lavt, har en smuk Form og er lyngklædt. Rundt om den findes Sige eller Moseagtige Huller. Der sees kun een Steen at fremtræde i Bygningen og dette er en større Steen paa Højens Sydside. [[F.M. 1888. M.S.]] [[Jfr. journ.nr. 494/44 (?)]] [[1946.: Store Fodsten ses i SV. og SØ.; Uforandret.]] Bevoksning: 1982: Græs.

1944 Privat besigtigelse
Journal nr.: 494/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et mindre hæfte med optegnelser, kort og fotografier omhandlende "En Undersøgelse af vore Stendyssers Bevaringstilstand omkring Kalvø Vig". Hæftet indeholder optegnelser og billeder af adskillige gravhøje i nærheden af Kalvø Vig. Hæftet er forfattet af N. J. Israelsen efter en cykeltur i sommeren 1943. I begyndelsen af juli 1944 indsendtes det af forfatteren til konservator Jul. S. Raklev, hvorefter hæftet blev afgivet til Nationalmuseet I.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 m i Diameter, 1,7 m høj, urørt; store Sten ses langs Foden i SV og SØ; græsklædt i Ager. [[FM 9/10 1888 MS.]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: Store Fodsten ses i SV. og SØ.; Uforandret. Bevoksning: 1982: Græs.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,7 x 14,0 x 14,0 m. Pænt afrundet, dog tidl. noget afgravet ved M.S. på S-siden. 1 mindre randsten i SV, 2 i SØ. En randsten er tilsyneladende blevet opgravet for nylig. Der pløjes for tæt på V-siden. Stenbunker mod Ø, NØ og N. Jernrør samt rustent jernbånd på V-side. *************************************** Genbesigtigelse 27.5.1987: Nu ses kun 1 randsten (i SØ) - muligvis fordi de øvrige, af HPB nævnte, er opgravet siden ? I S-siden omkring M.S. ses den af HPB omtalte "afgravning", der har blottet en højsidestenlægning af nævestore sten. "Afgravningen" skyldes utvivlsomt kreaturer (der har gnubbet sig op ad M.S.), men er af ældre dato. På højfoden i den NØ-lige kvadrant ligger nogle få marksten, dog næppe i et omfang det er umagen værd at påtale. JGB. Bevoksning: 1982: Græs.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden stenbunker, jernrør og bånd. Ingen randsten synlige (evt. er de skjult under græsset). FM-sten mod syd. Græsklædt. Synlig fra offentlig vej. Beliggende i udyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)