Rostved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141109-111

Fredningsnr.
221627

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/10 1888, købt. Diplom. Høj, 17 m i diameter; heri en jættestue med jorddækket gang i SØ; bevaret af kammeret: 1 bæresten i N, 3 i Ø, 3 i V, 1 dæksten mod S; indv. 7 m langt, 2,15 m br; nu helt tilgroet; lyng- og græsbevokset i plantage.
Undersøgelsehistorie  (9)
1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gangbygning, Rostved B, Thorsager S, Østerlisbjerg H Randers A, Gangbygningen har været indesluttet af en lav Høj omtrent 50' i Gjennemsnit. Gangen er 2' bred og vende mod Sydøst. Mod Nord sees en Overligger paa sit Sted, og denne er den eneste, der er tilbage. Af denne Overligger sees 3' blottet; men der er Grund til at antage, at Kammeret strækker sig dybere end de 3'. Fra denne Overligger til Kammerets Sydende er der 16'. Kammeret har været 7' bred. Mod Østsiden sees 5 Bæresteen. Af Endestenene mod Syd er der kun en tilbage. Mod Vest sees kun en Bæresteen. Over det nuværende Gulv hæve Bærestenene sig 2½'; men der er Grund til at antage, at Kammergulvet (det oprindelige) har været dybere ned, ja efter al Sandsynlighed endog jordsænket. Overliggeren er 2 a 3' tyk. Der vides ikke noget om Fund. [[1946.: Nu helt tilgroet, bør oprenses. Ellers uforandret.]] Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer.

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 813/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: Nu helt tilgroet, bør oprenses. Ellers uforandret.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 17 m i Diameter; heri en Jættestue med Jorddækket Gang i SØ; bev. af Kammeret: 1 Bæresten i N, 3 i Ø, 3 i V, 1 Dæksten mod S; indv. 7 m langt, 2,15 m bred; nu helt tilgroet; lyng- og græsbevokset i Plantage. [[FM. 9/10 1888 MS. J.Nr 813/46]]

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,0 x 18,0 x 18,0 m., med rest af jættestue, helt tilgroet i græs, brombær og ved foden fyr. Kammeret åbent med jorddækket gang mod SØ. Orienteret N/S. Bæresten: 1 i N, ingen synlige i V, 1 synlig i Ø, 1 i S. Ingen dæksten. Ca. 5 x 2 m. Siderne indskredet og græsdækket. *************************************** Genbesigtigelse 27.5.1987: M.S. ligger helt opgravet på højens S-lige del. Kammeret stærkt tilgroet med brombær og - som resten af højen - uoverskueligt i udtyndingskvas. JGB Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer.

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fundet som beskrevet ved nyberejsningen. Stort hul i midten af højen (heri 3 bæresten synlige). Bevokset med brombær, fyr og forkrøblede ege.

Litteraturhenvisninger  (0)