Mølleskov
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080113-3

Fredningsnr.
35183

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3518-3, 4. Tingl.: 2-3-1885, godsejer R. Juel, Hverringe. Afmærkn.: 2 MS 1888 Sb.3, 4: I Hverringe mølleskov to runde høje, 46' x 3' og 70' - 80' x 9'. Tilstand 1953: som deklarationens.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I det sydøstre Hjørne af Mølleskov, tæt øst for Vejen, ligge 2 runde Høje [sb.3-4]. Den sydligste er omtr. 80' (maalt over Toppen), den nordligste omtr. 47' (maalt over Toppen). Sten ere ikke fundne i dem, skjønt de ere beplantede i Mands Minde. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1885 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hverringe Møleskov. To runde høje [sb.3-4], 46' x 3' - og 70- 80' x 9'. Fredl. 2/3 1885.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rund høj i skov. Tilplantet med unge bøge. Genbesigtiget: Jan. 1986. Mål: 1x11x11 m. ** Seværdighedsforklaring ** 5 m fra vej. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i skov, hvor plantelinier løber op over højens nordlige del . beplantningne står i lige rækker og bstår af unge bøge ca 15-20 år

Litteraturhenvisninger  (0)