Ommestruphøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
141110-10

Fredningsnr.
231413

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 13 m. Lidt ujævn overflade. Lille grusgrav ved sydfoden. I skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Skaarupgaard, Todbjerg S, Østerlisbjerg H, Randers A. Højen er klædt med Skov og om ved dens Fod sees en Deel smaa Steen over Jorden. Om den har været brudt kan ikke sees bestemt.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 13 m. Lidt ujævn overflade. Lille grusgrav ved sydfoden. I skov.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2003 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 4521
Moesgård Museum
Voldstedet Ommestruphøj ligger i udkanten af Skårupgård Skov og består af en 35 m bred og 5 m høj banke, muligvis rester af forværk mod øst.

2003 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4521
Moesgård Museum
Fundstedet blev anmeldt og besigtiget i forbindelse med registrering af kulturarvsarealerne. Det kunne umiddelbart ikke afgøres, om højen repræsenterer en gravhøj eller et voldsted.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Helt tilgroet i krat og buskads. Den gamle grusgrav mod syd kan fortsat ses.

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VII, 2, Randers Amt
1963