Balshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
141110-26

Fredningsnr.
231510

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet af Geodætisk Institut 1932. "Balshøj", 10 x 14 m, 1,50 m høj. Noget ujævn overflade; ret stejlt afgravet i V og SØ; udløbende fod mod N.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Høj, Ballehøjhuse, Todbjerg S, Østerlisbjerg H. Rundt om er den berøvet sin Fod og dens Fodsteen ere borte. Der er kun et Stykke af Midtpartiet tilbage fuldt af store Steen og Koltringer. Fylden er Muld. Den Rest der er tilbage er overgravet og maaskee endog omgravet til Bunden. I Midten synes Gravningerne størst. Ved Højens Sydside sees en Steen glat paa den ene Side og 6-8'' tyk. Stenen er firsidet og har Maal som betegnet. Tæt ved den ene Side er en rund Fordybning 5'' i Tværmaal og i Midten 2'' dyb. En rundtgaaende Bevægelse af glat Steen har fremkaldt Hullet. Stenen er en almindelig Kampesteen med løsere og fastere Lag. Om den nordre Deel af Balle Mark samt Linaa og Edelslund gjælder, hvad der forhen er bemærket ved Mejlby Sogn. I Todbjerg Kirkes Muur er bevaret to mærkelige Ligsteen, ellers inget at bemærke. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1932 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Balshøj", 10 x 14 m, 1½ m høj. Noget ujævn overflade; ret stejlt afgravet i V og SØ; udløbende Fod mod N. Fredet under Geod. Inst. 1932.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, kaldet "Balshøj" eller "Ballehøj". Stejle skråninger mod V og SØ. Plan højtop, der er ca. 5 m x 9 m stor, og som hælder fra SØ mod NV. Stejle skråninger mod V og SØ. Lige op til NV-højfod stor en carport. Omgivelser: Ligger i en have med hus og carport. Grunden omgivet af en høj hæk. Bevoksning: Tornekrat og græs Afmærkning: I højtop et 25 cm rundt beton med jernrør i midten - flugter med højoverfladen. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj tæt bevokset med brombær.

Litteraturhenvisninger  (0)