Vindhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150101-20

Fredningsnr.
24132

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 4/6 1890 (Gdr. N. Kjær). Afmærkn.: MS.(Mærkestenen flyttet ned på nordsiden 1918, J.Schultz) "Vindhøj", 3 x 21 m. Foden beskåret, siderne afgravet, stejle. Topflade 6,50 m. bred.
Undersøgelsehistorie

1890 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Vindhøj," 3 m h.; Diam. 20,75 m. Foden er beskaaret helt rundt, alle Sider stærkt afgravede, stejle og rettede lige af, dog saaledes, at Højen har en nogenlunde rund Form. Intetsteds staar oprindelig Overflade. Toppen er flad, ca. 6,50 m i Diam. Græsgroet i Ager; alle Beskadigelser er tilgroede. Fredlyst 1890. En Mærkesten staar midt paa Nordsiden. [Sb. 17-21] I Brev af 26/7 1889 fra Discipel Anton Jensen, Borum, nævnes disse Høje paa følgende Maade: "I den nordøstlige Del af Borum Sogn ligge 3-4 Kjæmpehøje, de saakaldte Tinghøje." Denne Bemærkning gælder antagelig 17-20; Navnet er nu gaaet af Brug. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Vindhøj", 3 x 21 m. Foden beskaaret, Siderne afgravede, stejl Topflade, 6½ m bred.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, kaldet "Vindhøj". 6 m. x 7 m. plan topflade. Beskadigelse: Et jernrør, der er 6 cm. i diameter er hamret 70 cm ned i højtop. På røret står på en rød seddel "Vi sermærke". ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj. Vidt udsyn. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i 2008. Højen er bevokset med et par træer mod øst samt buske/krat mod syd.


Billeder

Oversigtsfoto
Foto, oversigt