Trehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150101-29

Fredningsnr.
24134

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/12 1890 (Gdr. Peder Pedersen). Afmærkn.: MS. (1919, J Schultz) Høj, 4 x 26,50 m. Foden beskåret og firkantet afpløjet; flad, noget ujævn top. I toppens NV-del en uregelmæssig grube, 2,50 m bred, 0,6 m. dyb.
Undersøgelsehistorie  (6)
1890 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 m h.; Diam. 26,50 m. Foden er bortskaaret til alle Sider, i N., V. og S. efter lige Linier, saaledes at Grudplanen bliver rektangulær; i Ø. mere rundet som Følge af Pløjning rundt om Højen. Toppen er flad; den og det øverste af Siderne noget ujævn og afgravet. I Toppens nordvestlige Del en uregelmæssig Grube, 0,60 m d., indtil 2,50 m br. Græsgroet i Ager; alle Beskadigelser er tilgroede. Den sydøstlige Del er bevokset med Gyvelbuske. Fredlyst 1890. [Sb. 28-29] kaldes Trehøje. De findes alle paa Udskiftningskortet. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 26½ m. Foden beskaaret og firkantet afpløjet; flad noget ujævn Top. I Toppens NV-Del en uregelmæssig Grube, 2½ m bred, 0,6 m dyb.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, kaldet "Trehøje". Beskrivelse som fredningskort. Ved højfod i SSV en 1 m. x 1,1, m stor sten. Ligger på højfoden. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj. Vid udsigt. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med gyvler og løvtræer. Højen står delvist uden græsdække. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)