Stenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150101-36

Fredningsnr.
24135

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/12 1890 (Gdr. Peder Pedersen) Afmærkn.: MS. (1919, J Schultz) "Stenhøj", 4,8 x 26,5 m. Firkantet afpløjet; siderne noget afgravede og toppen affladet og lidt sænket.
Undersøgelsehistorie  (6)
1890 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Stenhøj." 4,80 m h.; Diam. 26,50 m. Foden afskaaret til alle fire Sider, saaledes at Grundplanen er en Kvadrat. Næsten overalt afgravet ved, at der er taget flade Lag af. Især er der gravet et saadant af over Toppen. Retning N.-S.; i S. naar det omtrent ned til det Sted, hvor Afgravningen af Foden begynder, ligesom det ogsaa naar et Stykke ned ad Nordsiden. Toppen er derved blevet affladet og lidt indsænket. Paa lignende Maade er ogsaa Navnlig Østsiden blevet afgravet. Alle Beskadigelser er tilgroede. Græsgroet i Ager. Fredlyst 1890. Bevoksning: 1981: Græs

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Stenhøj", 4,8 x 26, 5 m. Firkantet afpløjet; Siderne noget afgravede og Toppen affladet og lidt sænket.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenhøj F550-305. Ejeren er sur over manglende tilladelse til grusgravning. (-ville også skæmme landskabet). Derfor flytter stenene, når det passer ind i arbejdet, - d.v.s. når der er frost og gummigeden kan køre uden at ødelægge den omliggende græsmark. De har selv en gummiged så teknisk er der ingen problemer. Affaldet er fjernet. 210588 CHB: Højen i udemærket stand. Der ligger ganske vist stadig en del store sten ved sydfoden, men de skæmmer ikke og beskytter højen mod pløjning. Sagen afsluttet. ** Seværdighedsforklaring ** Stor flot høj med flot udsigt (ikke adgang normalt). Bevoksning: 1981: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med løvtræer, hindbær og græs. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)