Bjørnsgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080113-19

Fredningsnr.
34181

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
På en lille, fladagtig højning står et dyssekammer. Da side- stenene er delvist jorddækkede, kan en nærmere beskrivelse af kammeret ikke gives. Til dels oven på disse 3 a 4 stene ligger dækstenen, som er 3,03 m lang, 0,75 - 1 m tyk. I kammeret står en stor hyldebusk. Mindesmærket bør restaureres.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I samme Marks [som sb.16-18] sydlige Del er Levninger af en Dysse. Paa en lille flad Forhøjning er en Ophobning af store og smaa Sten, og derimellem ligge Kammerets Stene. Der ligger 4 Sidestene fladt paa Jorden, og til Dels oven paa dem ligger Overliggeren, der er 9'4" lang, 3'-4' 8" bred, 2'-3' tyk.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På en lille fladagtig højning står et dyssekammer. Da sidestenene er delvist jorddækkede, kan en nærmere beskrivelse af kammeret ikke gives. Til dels oven på disse 3 a 4 stene ligger dækstenen, som er 3,03 m lang, 0,75-1,00 m tyk. I kamret står en stor hyldebusk. Mindesmærket bør restaureres.

1957 Museal restaurering
Journal nr.: 1252/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret af FSM 1957. 1252/58.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)