Vesterhøjgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150102-9

Fredningsnr.
24136

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4,8 x 22,50 - 25,75 m. I toppen et 6 m stort hul, 0,9 m dybt. I V-foden og en del af siden stejlt afgravet, med nøgen skrænt. Gruber i SØ og SØ- foden.
Undersøgelsehistorie  (8)
1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj; Diam. i N.-S. 22,50 m, i Ø.-V. 25,75 m. Ligger paa Hældet af en Banke, der falder fra S.-N., 3 m maalt fra S. I Toppen er et Hul, 0,50 m d., 6 m i Diam., uden Side i S. Omtrent fra Kompassets Nordpunkt over V. til omtrent dets Sydpunkt er Foden og det nederste af Siden bortgravet, saaledes at Siderne her er meget stejle; øverst oppe tager det Form af lave Afskrælninger, der foroven begrænses af lave Brud, og som i V. naar helt op til Toppen. - I SØ. er der i og ud fra Foden en større Grube; opefter fra den er der taget et tykt lag af omtrent op til Toppen. Siden er let afgravet i NØ. og S. Græsgroet i Ager. Højen havde Intet Navn, men det oplystes, at Gaarden kaldes Vesterhøjgaard. Der gik det Sagn om den, at en ung Kone fra Labing paa sin Bryllupsaften kom ud til Højen, da hun var træt af Dansen. Der kom nu een der lokkede hende ind i Højen, hvor hun dansede i mange Aar. Hun vilde saa ud, da hun blev gammel. Men da fortalte man hende i Byen, at hendes Mand havde været død i 3 Snese Aar. - Der skal i sin Tid have eksisteret en Vise om dette.

1937 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 589/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 589/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldelse af ulovlig gravning i højen.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,8 x 22-25 3/4 m. I Toppen et 6 m stort Hul, 0,9 m dybt. I V-Foden og en Del af Siden stejlt afgravet, med nøgen Skrænt. Gruber i SØ og SØ-Foden.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskrivelse som fredningskort. Affald: Ved højens vestside og op ad den en ca. 25 m x 5 m og2-3 m høj stendynge. Kreatur: Langs højfoden i S og Ø-del er denne ødelagt og står i et lodret brud uden vegeation i en højde af o,3 - 0,9 m, så det gule højfyld ses. Skønmæssigt er 0,5 - 1,0 m af højfoden fjernet. Skråningerne er også optrådte og i N og V- skråningen ses åbne brud. Bevoksning:Andet, nåletræer, hyld og tornekrat. Kommentar: Talte med konen på gården. Der opsættes hegn og der bliver ikke smidt flere sten. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj. Vid udsigt. Genbesigtiget den 03.12.1981. Skaden retableret. Jorden ligger noget ujævnt i V-siden, men i følge ejern skyldes det en stive væde lerjord. Han virker ikke uvillig til at følge det op, når jorden har sat sig. Hegnet er trukket ind mod højen i del SØ-hjørne. Det skulle blive rettet. Lidt gammelt jern på V-siden skulle blive fjernet. Sagen må anses for afsluttet.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, løvtræer og buske/buskads. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)