Lillering
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150102-30

Fredningsnr.
24138

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
********************************************* Høj, ca. 2-3,5 x 42 m. Midt oppe på nordsiden er en større tilgroet afgrav- ning mod nordvest, ca. 11 m lang og 4-5 m bred. I top en tilgroet, lidt uregelmæssig nedgravning, der er ca. 6 m i nord-syd og ca. 8 m i nordøst- sydvest (sydsiden) og øst-vest (nordsiden) samt ca. 0,6 m dyb. Mod sydvest fortsættes nedgravningen af en flad afgravning af højsiden. Bevokset med græs og graner.
Undersøgelsehistorie  (10)
1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Inde i Skoven paa en Bakke ligger den nederste Del af en Høj. Den er ca. 1,25 m h..; Diam. i N.-S. ca. 18,50 m, i Ø.-V. ca. 14,50 m. Den er nu ganske ødelagt og afgravet ligesom det øverste af den omgivende Banke, hvorfor dens Grænser er vanskelige at bestemme. Midt i den en Sænkning til Bunden, 8 m l. i NNV.-SSØ., 4 m br. Har der her staaet en Stengrav? - Et Par gamle Træer vokser paa Højen. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1918 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 428/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 428/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldelse af grus- og stentagning i højen. Nationalmuseets svarer, at "Højen var allerede, da Sognet blev berejst, fuldstændig ødelagt og delvis sløjfet, saa der er ikke sket nogen Skade ved, at Resterne er forsvundet."

1955 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1213/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Efter besigtigelse ved Fredningsnævnet for Århus Amt anmeldtes det, at der var gravet en slags opkørsel til højen, at den tilsyneladende var forsøgt udgravet, og at den for nylig var tilplantet med graner. Nævnet var dog af den overbevisning, at der var tale om den fredede sb. 31. Misforståelsen opklaredes ved Nationalmuseets efterfølgende besigtigelse.

1958 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1213/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2-3,5 x 42 m. Midt oppe på nordsiden er en større, tilgroet afgravning mod nordvest, ca. 11 m lang og 4-5 m bred. I top en tilgroet, lidt uregelmæssig nedgravning, der er ca. 6 m i nord-syd og ca. 8 m i nordøst-sydvest (sydsiden) og øst-vest (nordsiden) samt ca. 0,6 m dyb. Mod sydvest fortsættes nedgravningen af en flad afgravning af højsiden. Bevokset med græs og graner.

1958 Tinglysning
Journal nr.: 1213/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj: Beskrivelse: som fredningskkort. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Krat og løvtræer på højen. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)