Lillering
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150102-34

Fredningsnr.
25132

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj, 19 cm i diameter, 1,2 m høj.
Undersøgelsehistorie  (8)
1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, bevokset med Træer i Udkanten af Skov. Diam. 19 m. Højden er i NØ. og NV. omtrent 1,75 m, i SØ. omkring 2 m og i SV. en Del over 2 m. Træerne udelukkede Maaling. Toppen og Sydsiden er stærkt forrodede og ganske ødelagte; i den første er gravet et større Hul, der naar 0,75 m ned, i den sidste har været bygget en Jordkælder, saaledes at Forholdene her er blevet yderlig uklare. - Hele Højen er afgravet. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højruin, opr. 2 x 19 m; helt forgravet; indbygget Kælder.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, (C-høj). Meget ujævn overflade med mange lavninger. Mod SØ og SV stejl skrænt, ellers udflydende sider. Især tre lavninger er tydelige A: 3 x 2 m. o,2 m. dyb. B: 1 m rundt hul 0,3 m. dybt. C: ca. 3 m. x 3 m. stort hul dækket af brædder (kælder)( CHB: Ingen sport af klæder). Ved og på nordlige højfod ligger kvasbunker, 2 trækasser (den ene med sten), 1 olietønde og 1 gammel jernovn. Ved østlige højfod et stort stykke plastik. Ved det sydlige hjørne ligger en stabel bølgeblik. På hul C ligger brædder (nærmest som låg over hullet). Bevoksning: 1980: Løvtræer

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3664 H
Moesgård Museum
Jævnt kuplet rundhøj.

1990 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 3664 H
Moesgård Museum
Vestsiden af højen afgravet. En del småforstyrrelser i overfladen.

1992 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med 3 større træer, en del små træer samt krat.

Litteraturhenvisninger  (0)