Sct. Thomas' Kilde
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150102-43

Fredningsnr.
251321

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Sct. Thomas Kilde. Anlægget består af en rektangulær brønd sat af mindre kampesten. Brønden måler indvendigt 0,9 x 0,6 m og er 1,1 m dyb. Udvendigt måler den ca. 1,4 x 1,2 m. Anlægget er omgivet af et trægelænder.
Undersøgelsehistorie  (6)
1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Den hellige Kilde" (if. Degnen Sct. Thomas' Kilde). I Sydskraaningen af Skelgrøften, ca. 45 Skridt fra Landevejen, er sat en rund Brønd af Kampesten, indvendig ca. 0,60-0,75 m i Diam., hvis Bund ligger indtil ca. 0,55 m under Skraaningens Overkant. Op af Sandet i Bunden, der ligger lidt højere end Grøftens, vælder Vandet op; d. 26/8 1918 stod det ca. 0,15 m højt.- Se vedlagte Pl. m. Fot. Endnu i Mands Minde skal et sygt Barn fra Labing være vadsket i Kilden for at faa Lægedom. En gammel, nu forlængst afdød Mand havde som ung hentet Vand i Kilden til en Syg i Storring og ved den Lejlighed ofret et Par Muffediser.

1988 Museal udgravning
Journal nr.: 3342
Moesgård Museum
Stensat helligkilde undersøgt i forb. med planlagt fjernvarmeledning på stedet. Kildens indvendige mål 80 x 55 cm, bunden i en dybde af 1,5 m. Nederst fandtes en brolægning. Fund i laget over brolægningen daterer den til 1500-1700 tallet.

1988 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 3342
Moesgård Museum

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1620/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Helligkilde. Buskadset omkring kilden er fjernet. Der er opsat infoskilt.

Litteraturhenvisninger  (0)