Næshøj

Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150102-44

Fredningsnr.
25133

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

"Næshøj", 1,60 x 18 m. Hele toppen bortgravet og resten noget hullet.
Undersøgelsehistorie

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Næshøj." Kun den nederste Del ligger tilbage, indtil 1,60 m h., ca. 18 m i Diam., hullet og afgravet overalt. Sikkert ganske udgravet. Græsgroet i Ager. "I Kanten af Højen, hvor man pløjer" er fundet en svær, tyknakket Retøkse, lille og daarlig, og en fuldt sleben, tyndnakket Retøkse, ligeledes af Flint. Den sidstnævnte var opslebet og brugt saa meget, at nu praktisk talt kun Nakken var tilbage. - I Højen er fremdeles fundet Urner, men ellers intet. Bevoksning: 1981: Græs

1918 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Næshøj", 1,6 x 18 m. Hele Toppen bortgravet og Resten meget hullet. Bør udgraves.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Næshøj" blev i 1948 erklæret ikke fredningsværdig, men senere (hvornår?) fredet.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Genbesigtigelse af Næshøj F.550-385. Meget fint retableret, mangler at så græst eller også er det ikke kommet op endnu. Brev sendt til FFF fra Magastratens 4. afd. i dec. 1981. ** Seværdighedsforklaring ** Flot beliggende i beboelsekvarter og nær skole. Bevoksning: 1981: Græs

1982 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og et træ ved foden i NV. Beliggende i grønt område.


Billeder

Oversigtsfoto set fra SØ
Oversigtsfoto set fra SV
Oversigtsfoto set fra N
Foto, oversigt