Lushøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150103-5

Fredningsnr.
25134

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

"Lushøj", 2 x 23 m, helt forgravet og forrodet.
Undersøgelsehistorie

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lushøj" (udlagt: Lyshøj). Ligger paa et Terrain, der falder stærkt mod NØ. 1,50-3 m h.; Diam. ca. 23 m. Ødelagt, afgravet overalt. Størsteparten af Østsidens Fyld er bortført, og Siden i N.V. er bortgravet indtil Toppen, saaledes at der her staar en lodret Brink. Toppen er ujævn; i dens nordlige Del en stor Grube. Kernepartiet af Højen er dog sikkert urørt. Lyng- og græsgroet i Ager. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1918 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Loshøj", 2 x 23 m, helt forgravet og forrodet. Bør udgraves.

1948 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2513:4, Status: C

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Byggeri og anlæg
Moesgård Museum
Vejprojekt Amtsvej 511.

1980 Museal besigtigelse
Moesgård Museum
Stærkt ødelagt gravhøj, som skal undersøges og restaureres i forbindelse med vejprojektet.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Genbesigtigelse af Lushøj- Stene er stor set fjernet, men nogle hovedstore sten flyder stadig langs højfoden og mod SV ligger ca. 5 meget store sten. Plastikken er fjernet, men store kvasbunker - det omtalte haveaffald ligger stadig langs højfoden. Ejeren har med vilje ikke fjernet de store sten, da han trodede det hørte med til højen. De kan evt. stamme herfra, så måske skulle du blive liggende ? De skæmmer ikke højen i mine øjne. Har ligget der siden gammel stid. Haveaffaldet er ikke fjernet, da det er læsset af af fremmed. Afstanden fra landevejen er ca. 10. m. Ejeren understregede kraftigt, at det er en belastning at holde højen fri fra andres affald, og at han er uvillig til at gøre det i fremtiden. Det eneste han selv har bidraget med er de sten som nu er fjerent. Har gjort opmærksom på, at han ifølge loven er forpligtet til at rydde op og han var heller ikke uvillig til at fjerne kvasbunkerne - især hvis det ligesom kunne indgå i en handel om at højens pleje il fremtidlen overgik til FFF eller kommunen. Højens biliggendhed og landskabelige virkning taget i betragtning ville det være rimeligt at etablere en plejeordning. Vejføringen skal ændres, såleddes at vejen kommer nærmere højen! Et landmålerfixpunkt i for af et cementrø 1 m i diameter og 0,5 m højt-på ålet: 60 og mled hvid afmærkningspæl i midten står ca 5 m fra højfoden med SV og skæmmer højenm. CHB den 08.5.1988: Situationen uændret, stadig meget kvas, men så længe højen ikke er plejet er det af mindre væsentligt. Vejen øjensynlig stadig hvor den har været hele tiden. ** Seværdighedsforklaring ** Flot placeret i landskabet, synlig fra landevejen. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1989 Planlagt byggeri/anlæg
Moesgård Museum
Omlægning af landevej nr. 511 øst om Tåstrup.

1989 Museal prøvegravning
Moesgård Museum
Der anlagdes en nord-syd-gående søgegrøft i vejforløbet vest for Lushøj med henblik på at finde sekundærgrave. Der kunne dog ikke påvises nogen anlægsspor.

1992 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i 2008. Højen er tæt bevokset med træer og krat. Synlig fra offentlig vej.


Billeder

Oversigtsfoto
Oversigtsfoto
Foto, oversigt