Thebordet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
150109-15

Fredningsnr.
25131

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Thebordet", 1,5 x 15 m; i midten et hul, 2 x 3 m, 1 m dybt; nord derfor mindre gruber. En del ødelagt af kartoffelkuler og hønsegård.
Undersøgelsehistorie  (9)
1917 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 586/17
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen søgtes fredet med den begrundelse, at der fandtes meget få fredede fortidsminder i Framlev herred. Fredningen gennemførtes imidlertid ikke.

1917 Museal besigtigelse
Journal nr.: 586/17
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille Gravhøj beliggende i den nordlige Udkant af Skoven "Langskov", strax syd for Eiendommen "Fredensbo", Høien er ca. 1,35 m høj, ca. 13 m i Tværmaal. Høifoden er dog temmelig ubestemmelig. Høiens Overflade er tildels, især mod Nord, noget uregelmæssig og ujævn. Omtr. midt i Høien er der et Hul, ca. 2,65 m vidt, 0,90 m dybt. Lige øst for dette er et andet og mindre Hul, ca. 1,50 m vidt, 0,45 m dybt. Høien er græsklædt og bevoxet med mindre Træer og Buske.

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Thebordet": Høj, ca. 14,50 m i Diam. I Midten et Hul, 1 m d., 2,25 x 3,25 m stort. N. for det en mindre Grube. Den sydlige Halvdel ligger bevokset med Træer i Skov; den nordlige er græsgroet og beplantet med unge Træer. - Højden kunde ikke maales paa Grund af Træerne. Den er 1,50-1,75 m. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1937 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Del ødelagt af Kartoffelkule og Hønsegaard.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Thebordet", Høj, 1,5 x 15 m; i Midten et Hul, 2 x 3 m, 1 m dybt; Nord derfor mindre Gruber. En Del ødelagt af Kartoffelkule og Hønsegaard.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj kaldet "Tebordet". I midten et 4 m. stort rundt hul, ca. 1/2 m dybt. VNV og Ø herfor 2 mindre huller, der er ca 1,5 m. i diameter og 0,2 m dybe. Affald på højen og ved højfod ligger 2 stk. plastik og 2 flasker fra den nærliggende affaldsbunke ved huset. Ejendommen har en del "hjemmebyggede tilføjelser" A: Jernbanevogn 10 m. fra højfod. B: Træskur med bliktag. C: Oprindelig gl. lade i bindingsværk. D. Blikhus, ca. 15 m. fra højfod. E: ca. 8x12 m og 4 m højt blikskur, sortmalet ca. 30 -35 m fra højfod. G: flakser, plastik metaldunke eks. - stort svineri. Se også film 18:39. På højen står 3 store træer ellers er højen græsklædt. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Der er en del brombærkrat på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)