Viby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080113-41

Fredningsnr.
34182

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
På en lille, naturlig højning 600 m øst for Hverringes hovedbygning ligger i Haveskovens sydside nær vejen til Stavre en mindre gravhøj, ca. 1,75 m høj, ca. 15 m i tværmål, bevokset med bøgetræer. Sydsiden er lidt forgravet i overfladen. I østsiden ses en større sten, som kan høre til et stensat kammer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På en lille naturlig højning 600 m øst for Hverringes hovedbygning ligger i Haveskovens sydside nær vejen til Stavre en mindre gravhøj, ca. 1,75 m høj, ca. 15 m. i tværmål bevokset med bøgetræer. Sydsiden er lidt forgravet i overfladen. I østsiden ses en større sten, som kan høre til et stensat kammer.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Der står fem meget store bøge, ca. 120 år, på fortidsmindet. Det vurderes, at de er selvsåede og har indgået i mange års skovdrift.

Litteraturhenvisninger  (0)