Uldrupgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Odder

Sted- og lokalitetsnr.
150203-8

Fredningsnr.
28143

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 25 m. Græs og enkelte træer i naturfredet område.
Undersøgelsehistorie  (7)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,5 M. h., 15 M. br. Ved Foden ses Toppen af ca. 16 Randsten (deraf 5 samlede mod N). Ses at være stenfyldt. Har været overpløjet. [sb. 8-12] Paa Bankerne mellem Højene ligger adskilligt Flintaffald, men det benægtes, at egentlige Redskaber nogensinde skulde være fundne. Gyvel- og græsgroet Terræn.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 25 m. Græs og enkelte træer i naturfredet omraade.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med et stort nåletræ på vestsiden og et stort nåletræ på sydsiden. Desuden græs, lidt krat og bregner. Oversigtsfoto dårligt pga. tæt beplantning omkring højen.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj på bakke. Bevokset med græs og krat. Randsten kan lokaliseres under bevoksningen.

Litteraturhenvisninger  (0)