Traphøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Odder

Sted- og lokalitetsnr.
150203-11

Fredningsnr.
28145

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Traphøj", 2 x 19 m. Flade lavninger i toppens nord- og vestside. Græs og enkelte træer i naturfredet område.
Undersøgelsehistorie  (7)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det øverste af "Traphøj" synes at være en Gravhøj, 1,8 M. h., 2,4 M. br. Flad Afgravning i Toppen mod N. Fylden ses til ½ M. Dybde at være gruset Muld med et Par Sten. (Navnet af en Art Aftrapning til Beplantning ved nordre Fod. [sb. 8-12] Paa Bankerne mellem Højene ligger adskilligt Flintaffald, men det benægtes, at egentlige Redskaber nogensinde skulde være fundne. Gyvel- og græsgroet Terræn.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Traphøj", 2 x 19 m. Flade lavninger i toppens N- og V-side. Græs og enkelte træer i naturfredet område.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Beliggende på toppen af en bakke, hvilket bevirker, at højen syner højere end angivet særligt set fra vest. Bevokset med et egetræ ved foden i NV samt græs og krat. Rævegrav i bakken mod SV. Oversigtsfoto dårligt pga. tæt beplantning omkring højen.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj på bakketop. Bevokset med græs, lidt krat og lidt gyvler.

Litteraturhenvisninger  (0)