Uldrupgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Odder

Sted- og lokalitetsnr.
150203-12

Fredningsnr.
28144

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 25 m. Græs og enkelte træer i naturfredet område.
Undersøgelsehistorie  (7)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,7 M. h., 18 M. br. Ved Foden ses ca 8 Randsten. Overfladen forblæst og furet. Fylden ses at indeholde Sten. Har været overpløjet. [sb. 8-12] Paa Bankerne mellem Højene ligger adskilligt Flintaffald, men det benægtes, at egentlige Redskaber nogensinde skulde være fundne. Gyvel- og græsgroet Terræn.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 25 m. Græs og enkelte træer i naturfredet område.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stejl højside mod nord. Bevokset med et nåletræ mod NØ samt græs, lidt krat og bregner. Oversigtsfoto dårligt pga. tæt beplantning omkring højen.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj beliggende på bakke. Stejl nordside. Lidt aflang form. Randsten kan lokaliseres mod øst. Højen er bevokset med græs, bregner og lidt krat især mod vest. Mod NØ et gammelt nåletræ.

Litteraturhenvisninger  (0)