Skovgaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Odder

Sted- og lokalitetsnr.
150203-20

Fredningsnr.
29141

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Halkær og Amstrup. Tingl.: 31/10 1904, gdr. R.S. Rasmussen. Diplom. Afmærkn.: MS 1907, Sv. Muller. Højen "Pottelåget", 4 x 19 m; i toppens nordside en 4 m bred udgravning med udgang mod nord. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, kaldet "Pottelaag," meget højt og frit beliggende paa en Banke, 3,3 M. h., 18 M. br. Rundt om den er, omtrent midt paa Siden et Skred, ca. 1 M. h. I nordre Side og delvis ind over Toppen findes et rundagtigt Hul, ca. 5½ x 6 M., mod N. 1,8 M. dybt, mindre henimod Centret, og fortsat i en ringe Gravning mod N. I Hullet Flagstang. Henimod Foden mod Sø er af Tiendekommisær Mortensen f. Fragm. af en Bronzedolk eller et Sværd, Mus. Nr. 25924. Højen blev ved sin Beliggenhed og ved at være en af de faa endnu taalelig bevarede i Hads Herred fredlyst af Gaarejer Rasmus Søren Rasmussen (26/7 1904).

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen "Pottelaaget", 4 x 19 m; i toppens nordside en 4 m bred udgravning med udgang mod N. Græs i ager. FM 31/10 1904 MS.

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM sten mod SØ. Bevokset med græs, et træ mod nord samt krat og lidt buskads mod syd og vest. Kan ses fra offentlig vej.


Billeder

Foto, oversigt
Foto, oversigt