Stolpehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Odder

Sted- og lokalitetsnr.
150203-21

Fredningsnr.
28146

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Halkær og Amstrup. Tingl.: 31/10 1904, Johanne M. Jensen. Diplom. Afmærkn.: MS 1907, Sv. Muller. "Stolpehøj", 4 x 23 m. Flad top med lille lavning; i sydsiden rævegrav. Fir- kantet afpløjet; sydfoden bortpløjet. Græs og enkelte buske i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Stolpehøj," anseelig og i det hele vel bevaret, paa en høj Banke, 3,0 M. h., 26 M. br. Mod Ø. og S. er Foden let beskaaren, mod V. noget stærkere; her findes tillige et større, endnu aabent Skred. Toppen svagt indsænket; mod Sø et Svej, som Følge af en Gammel Gravning. Mod Ø. vokser et Par Tjørne; ellers græsgroet. Efter Sigende er i Højen gravet af Preusserne 1864. Efter at en tidligere Ejers ubetydelige Gravninger den følgende Nat var efterfulgt af Gaardens Brand under særlig uhyggelige Forhold har den været fredet af Ejeren og blev nu fredlyst af Gaarejerinde Johanne Marie Jensen (26/7 1904).

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Stolpehøj", 4 x 23 m. Flad top med lille lavning; i sydsiden rævegrav. Firkantet afpløjet; sydfoden bortpløjet. Græs og enkelte buske i ager. FM 31/10 1904 MS.

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
FM-sten mod vest. Højen er bevokset med græs og løvtræer. Synlig fra lang afstand.

Litteraturhenvisninger  (0)