Kæmpehøjen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Odder

Sted- og lokalitetsnr.
150204-7

Fredningsnr.
28151

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Jættestue af 10 bæresten, 2 noget nedskredne dæksten; gangen jorddækket.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Jættestue, "Kæmpehøjen." Kamret er 6,44 M. l., i Nnø-Ssv., 1,85-2,0 M. br. med Gangen udgaaenden mod Øsø; der ses i Kamret 10 Bæresten, der rage indtil 0,25 M. op over Jordfladen; flere ere rimeligvis jorddækkede. Gangen udgaar ikke helt fra Midten, men nærmere ved den sv. Ende. Over Kamret ligger nu, i skreden Stilling, 2½ x 2,0 x 0,90 M., en anden længere mod Nø, 1,80 x 1,80 x 1,0 M. Mellem de 2 ses en mindre Sten. Kamret er næppe udgravet. Gangen er lidet synlig. Den største Dæksten synes med sin ene Ende at hvile paa Gangens inderste Dæksten. Flere kan være jorddækkede. Jættestuen ligger noget mod Ø. i en Jordhøjning, 1,2-1,4 M. h., 16 M. br., der ses for en stor Del at bestaa af hovedstore Sten; nordvest for Kamret er den noget afgravet. Der ses 19 spredte Randsten, de fleste nogenlunde paa opr. Plads. Bevoksning: 1989: Løvkrat og Løvtræer

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue af 10 bæresten, 2 noget nedskredne dæksten; gange jorddækket.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue i rundhøj omsat med ret små (eller næsten jorddækkede) randsten, af hvilke 15 - 16 er synlige, I NØ er et næsten ubrudt forløb af 7-8 randsten intakt. NV for kammeret ses en større, gammel forstyrrelse i form af en flad nedgravning ca 1 m dyb 10 x 7 m stor. Kamlmeret er orlienteret ca NØ/SV, indvendig ca 6.5 x 1,7 m bredt. 11 bæresten er synlige, ragende maximalt 0,5 m op over jord. Den sydvestlige af de 2 dæksten er delvis nedskredet, den måler 2,5 x 1,8 m og er 1,2 m høj. Den anden og noget mindre dæksten synes noglenlunde in situ. Ingen skåltegn. Afgangen i SØ ses 2 sten, hvoraf den ene muligvis er en (olejret?) dæksten. Kunne ved moderat pleje gøres til et ganske seværdigt fortidsminde. Afmærket ved en privat fredningssten: en granitpæl på hvis skråt affasede øvreende er indhygget ordet "Fred". ** Seværdighedsforklaring ** Smuk og malerisk storstensgrav. Bevoksning: 1989: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med 3 store bøgetræer samt græs. Kun 5 randsten er synlige (mod øst). Resten formentlig gemt under blade og græs.

Litteraturhenvisninger  (0)