Ravnskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Odder

Sted- og lokalitetsnr.
150204-8

Fredningsnr.
28152

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 35 x 10 m, 1,25 m høj. Stærkt forgravet: fra ende til ende en læng- degrøft; nær enderne 2 tværgrøfter, i midten 2 store gravninger, en på hver side af midtergrøften. Randsten: nordøst 3, nordvest 2, sydvest 2. Store bøge og ege i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse i Øsø-Vnv, 34 M. l., 10 M. br. 1 M. h. Der ses af Randsten: Mod V. 2, s. 7, Ø. 5, n. 4. Omtrent ved Midten er en større Fordybning, mulig efter et borttaget Kammer. Overfladen er i øvrigt stærkt forstyrret ved runge Gravninger og lange Kanaler (gravede af Besidderne af Rathlousdal). Herved er f. et Fragment af en Flintøkse. Tidligere skal i et Hul henimod Midten være f. 7 smaa Lerkar.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 35 x 10 m, 1,25 m høj. Stærkt forgravet: Fra ende til ende en længdegrøft; nær enderne 2 tværgrøfter; i midten 2 store gravninger, en på hver side af midtergrøften. Randsten: NØ 3, NV 2, SV 2. Store bøge og ege i skov.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Helt forgravet. Mange randsten dog delvist dækket af jord og blade. Højen er bevokset med 3 store bøge samt bregner.

Litteraturhenvisninger  (0)