Fredskoven

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Odder

Sted- og lokalitetsnr.
150204-10

Fredningsnr.
28153

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1 x 14 m. 4 ret svære randsten. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1 M. h., 14-16 M. br. Der ses 3 store Randsten. Bevokset med høje Træer. Bevoksning: 1989: Løvtræer

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 14 M. 4 ret svære Randsten. Træer i skov.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj, som breskrevet. Dog er kun 3 randsten umiddelbart synlige (den 4. + evt. andre er dog utvivlsomt blot overgroet, da der ikke er tegn på nyere forstyrrelser af nogen art). Opsøgt efter anmodning fra Jøren Meljsøe, Århus Amtskommunes By og Landskabskontors Naturafdeling, der havde haft besævr m. Lokalisering. NB: Afsætning er svær at kontrollere i den tætte underskov men synes dog nogenlunde korrekt. NB.NB: Sø for højen, ned mod kysten, ses tydelige systemer af højryggede agre. Bevoksning: 1989: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. De 4 randsten ses fortsat. Bevokset med græs og lidt krat.


Billeder

Foto, oversigt