Oldrup Kirketomt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Odder

Sted- og lokalitetsnr.
150207-4

Fredningsnr.
281312

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Begravelse, uspec undergruppe, Nyere tid (dateret 1900 - 1949 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1300 - 1500 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Sødrup og Oldrup byer. Oldrup kirketomt. En i cement opmuret stendysse, ca. 1 m høj, ca. 2 m lang og 1,5 m bred. Dyssen hviler på et cementstøbt fundament. På dyssen er rejst et tilhugget 2 alen højt stenkors, der er 6 tommer i kvadrat såvel i stammen som i kors- armene. Det er nedhugget og faststøbt i tilhugget sokkelsten 12 tommer høj, 18 tommer langt og 16 tommer bredt. Foran i dyssen er indmuret 2 kvadersten af den gl. kirkes sokkelsten. På korsarmen er indhugget: Her stod Oldrup kirke - og på den gl. øverste sokkelsten står: - til ca. 1670 -.
Undersøgelsehistorie  (9)
1680 Registrering via historisk dokumentation
KUAS, Fortidsminder

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tomt af en Kirke, hvis sidste Rester borttoges 1903. Der fandtes da 2 parrallele Mure i Ø-V, med ca. 10 Alens indb. Afstand, satte af svære, ukløvede Sten. Ogsaa en Del Stumper af Munketeglsten fandtes, ligesom Stedet endnu er kendeligt paa en Mængde kalkstumper i Overfladen. Iflg. Medd. er der for adskillige Aar siden borttaget ca. 10 Granitkvadre.

1935 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
En i cement opmuret stendysse, ca. 1 m høj, ca. 2 m lang og 1,5 m bred. Dyssen hviler på et cementstøbt fundament. På dyssen er rejst et tilhugget 2 alen højt stenkors, der er 6 tommer i kvadrat såvel i stammen som i korsarmene. Det er nedhugget og faststøbt i tilhugget sokkelsten 12 tommer høj, 18 tommer langt og 16 tommer bredt. Foran i dyssen er indmuret 2 kvadersten af den gl. kirkes sokkelsten. På korsarmen er indhugget: Her stod Oldrup kirke - og på den gl. øverste sokkelsten står: - til ca. 1670 -.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Oldrup kirke på Søderup mark var annekskirke til Hundslund. Sognet, der omfattede Oldrup, Søderup, Haderup og muligvis Ovdrup, bestod endnu 1579. Endnu 1808 stod der bygningsrester. Stedet kaldes stædigvæk Kirkegården, og en del grundsten af kirken der sikkert har været en romansk granitkvaderbygning, blev optaget 1903.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2009 Privat detektorbrug
Journal nr.: FHM 5014
Moesgård Museum

2009 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: FHM 5014
Moesgård Museum
Indsendelse til danefævurdering. 6 mønter (x10-15) samt 6 mønter (x2-7).

2009 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2009-009584
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8062 (FHM 5014). 6 mønter erklæres danefæ, hvoraf de fire første er danske penninge: 1. MB 342-43, 1310-19, Roskilde/Nørrejylland, x14 2. MB 449-50, 1300-09, Nørrejylland, x15 3. Formentlig MB 544, 1320erne, Roskilde/Nørrejylland, x13 4. Muligvis MB 552-53, 1320erne, Roskilde, x12 5. Chr. III, 1 skilling, 1536, formentlig Ribe, G. 109, x11 6. Rostock, viertel witten, efter 1403/06, Jesse 440, x10. FP 8062 (FHM 5014). 6 mønter erklæres danefæ, hvoraf de to første er danske penninge: 1. MB 463, 1290erne, Slesvig, x3 2. MB 489, 1310erne, Nørrejylland, x7 3. Erik af Pommern, hulpenning, G. 5, x5 4. Chr. I, hvid, Malmø, G. 23c, x4 5. Hans, hvid, Malmø, G. 31, x2 6. hulpenning, ubestemt, x6

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Oldrup kirketomt. Mindesmærke. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VIII, 1, Århus Amt
1963