Kærsgård Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Odder

Sted- og lokalitetsnr.
150207-7

Fredningsnr.
281411

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Kærsgård voldsted. Et voldsted bestående af en firesidet borgbanke omgivet af nu tørre grave med udenforliggende vold i nord og vest, samt et umiddelbart øst for dette anlæg beliggende areal, hvorpå borgens ladegård har ligget. Borgbankens top- flade hæver sig ca. 3,5 m over de omgivende graves bund. Ved foden måler banken ca. 22 m på hver side. Den omgivne gravs bredde er 8-10 m, vestvolden, der nærmest landevejen er sløjfet over en strækning af ca. 8 m, er ca. 1 m høj, nordvolden ca. 0,5 m høj. Østgraven er ikke udvendig begrænset af en vold, men den sydlige halvdel af gravens længde begrænses mod øst af vestenden af det areal, der i en længde af ca. 75 m strækker sig mod øst langs landevejsdæmningens fod, mens dets udstrækning fra dæmningens fod er ca. 21 m. En svag sænkning i terrainet angiver dette areals østbegrænsning og en skråning ned mod et bækleje angiver arealets begrænsning mod nord. Fortidsmindet er skovklædt. Arealet, hvorpå ladegården har ligget, har været under plov før tilplantningen. Begrænsningen af det fredede areal forløber i syd langs foden af landevejs- dæmningen, i vest langs vestvoldens ydre fod, i nord langs nordvoldens ydre fod, i øst følgende en linie fra nordvoldens østende til den bæk, der afvan- der gravene. Bækken danner herefter nordgrænse for fredningen indtil ladegårdspladsens østlige afslutning; fredningens østlige begrænsning følger en ret linie gennem sænkning, som afslutter ladegårdspladsen i øst; denne linie forløber fra landevejsdæmningen i syd til bækken i nord.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et lille Voldsted, der ligner en Høj, men er omgivet af Rester af Grav og ydre Vold. Utvivlsomt ikke fra Oldtiden.

1966 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Kærsgård voldsted. På banken gamle løvtræer. På resten af fortidsmindet både ældre løvtræer og ældre nåletræer. Fortidsmindet er synlig fra offentlig vej.

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)