Fiskerhusene

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080203-7

Fredningsnr.
37122

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

1954: Langdysse, ca. 22 m lang, 8,50 m bred, længderetning ØNØ- VSV, højde 1,25-1,50 m. Af randsten er 1 tilbage på den sydlige langside, 3 omvæltede på den vestre ende. Der er en større gravning midt i dyssen, formentlig hvor kamret har været. Resten af overfladen er ligeledes stærkt forgravet. I granplantage. 1987: Langdysse. 1,5 x 22 x 8,5 m. En randsten er bevaret ved vestenden, 2 er omvæltede ved nordsiden. Desuden er en sidesten fra kammeret bevaret. Lang- dyssens overflade er forgravet, især hvor kammeret har været. I skov.
Undersøgelsehistorie

1897 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 84' lang, 27' bred.Længderetning Nordøst til Sydvest. Af randstene er tilbage en paa den sydlige Langside tre omvæltede for den vestre Ende. Der er en større Gravning midt i Dyssen formodentlig hvor Graven har været.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, ca. 22 m lang, 8.50 m br., længderetning ønø.-vsv. Højde 1.25 - 1.50 m. Af randsten er 1 tilbage på den sydlige langside, 3 omvæltede på den vestre ende.Der er en større gravning midt i dyssen, formentlig hvor kamret har været. Resten af overfladen er ligeledes stærkt forgravet. I granplantage.

1985 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1985: C-høj. Langdysse. Anselig C-høj. Svær at beskrive da den var groet til med et kraftigt brombærkrat. De i beskrivelsen omtalte gravningen kunne ikke ses. Ligeledes var det heller ikke muligt at konstatere om de i beskrivelsen nævnte sten stadig er der. Bør tinglyses. Blev ikke fotograferet. . Mål: 2x22x9 m. ** Seværdighedsforklaring ** Svær at få øje på i krattet.

1987 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. 1,5 x 22 x 8,5 m. En randsten er bevaret ved vestenden, 2 er omvæltede ved nordsiden. Desuden er en sidesten fra kammeret bevaret. Langdyssens overflade er forgravet, især hvor kammeret har været. I skov.

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2001 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer
Langdyssen fremstod mishandlet præget af væltede træer og henkastet byggeaffald. Rester af et centralt kammer med mindst én sten.

2002 Museal besigtigelse
Langelands Museum
Iagttagelsen blev bekræftet. En restaurering eller oprensning foreslåes.

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.