Brunhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Odder

Sted- og lokalitetsnr.
150213-12

Fredningsnr.
27131

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Fredningstekst
"Brunshøj", 14 x 22 m, 1,75 m høj. I top lavning, 2 x 4 m 0,5 m dyb. Ved østfoden stor, dyb lavning, der har borttaget noget af nord- østsiden; dige langs vestfoden. Græs og enkelte træer i ager. .
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Brunhøj," 1,5 M. h., 16 M. br. Mod Sø er der en større Afgravning, i den flade Top forskellige Minder, alt gammelt og tilgroet. Der henligger nogle Sten. Over Foden mod V. gaar et Dige. Lynggroet i Ager. Herfra skulde stamme C 5845, hvilket Fund dog er ukendt paa Stedet.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Brunshøj", 14 x 22 m, 1,75 m høj; i top lavning, 2 x 4 m, 0,5 m dyb. Ved østfoden stor, dyb lavning, der har borttaget noget af NØ-siden; dige langs vestfoden. Græs og enkelte træer i ager.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med et egetræ og lidt krat mod nord samt græs. På diegt i vest står det gamle læhegn - flere af træerne heri er udgåede eller knækkede.

Litteraturhenvisninger  (0)