Fiskerhusene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080203-8

Fredningsnr.
37121

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/7-1922, Hans Jørgen Hansen Diplom Afmærkn.: MS 1922, Hans Kjær. En langdysse, 21 m lang i Ø-V, 11 m br., 1 m høj. Midt i denne et udgravet kammer, 2,25 m lang i N-S, 1,40 m bred; sat af 4 sten, hvoraf den søndre er 0,60 m høj, de øvrige 1 m høje; den nordre og den søndre hælder stærkt indad. I NØ-hjørnet er et mellemrum udfyldt med flade stenfliser. Dækstenen mangler; store sprængstykker af den ligger Ø og V for kamret. Af randsten mod nord 5 (deraf 3 faldne, en af de andre sprængt); mod S 4 (deraf 3 faldne), mod Ø 2 (fald- ne), mod V 3 (1 sprængt, 2 faldne).
Undersøgelsehistorie  (7)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. 70' Fod lang, 28' bred. Længderetning Nordøst til Sydvest. Ved den østlige Ende en staaende og to væltede Randstene. Ved sydlige Langside sex tildels skredne Randstene. 27' fra østlige Ende ligger nu større sprængte Sten over en rektangulair Grav. Bevoksning: 1985: Græs og Nålekrat/-træer

1921 Museal udgravning
Journal nr.: 140/22
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af kammer, hvori fandtes skeletdele, flintblad og en stridsøkse.

1922 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En langdysse, 21 m lang i østvest, 11 m bred, 1 m høj. Midt i denne et udgravet kammer 2,25 m langt i nord-syd, 1,40 m br.; sat af 4 sten, hvoraf den søndre er 0,60 m høj, de øvrige 1 m høje; den nordre og den søndre hælder stærkt indad. I nordøsthjørnet er et mellemrum udfyldt med flade stenfliser. Dækstenen mangler; store sprængstykker af den ligger ø. og v. for kamret. Af randsten mod n. 5 (deraf 3 faldne, en af de andre sprængt); mod s. 4 (deraf 3 faldne, mod ø 2 (faldne), mod v. 3 (1 sprængt, 2 faldne). Fredl. 11/7 1922. MS.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse: orienteret Ø-V. Randsten mod nord - 2 på deres plads, 1 ligger lidt derfra. På sydsiden er 3 randsten på plads. Kammeret består af 4 sten med tørmur imellem. Rester af dæksten ligger øst for kammeret. Kammer: højde 0,55, 1,5 m langt og 1 m bredt. Det er orienteret N-S. Langdyssen ligger på overgangen mellem agerjord og en gruppe fiskehuse ved stranden. Et sommerhus er opført ca 30 m syd for langdyssen. Højen ligger i græs med nogle fyrretræer på den østlige ende. Mål: 1,2x20x8 m. ** Seværdighedsforklaring ** Rimeligt velbevaet langdysse ikke uden interesse. Bevoksning: 1985: Græs og Nålekrat/-træer

1985 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)